Tag Archive for terapia par

Jak długo szukać pomocy terapeuty – skąd czerpać wiedzę?

Jak długo szukać pomocy terapeuty - skąd czerpać wiedzę?

Zdecydowana większość ludzi o psychoterapii słyszy od rodziny i przyjaciół, którzy z tej formy pomocy sami korzystali lub z filmów lub książek. Jest wiele stereotypów odnoszących się do tej formy pomocy – najczęściej wynikają one z niewiedzy. Ludzie, którzy z niej korzystają mają zwykle zwyczajne i rzeczowe a mniej ekstremalne opinie.

W wielu zaburzeniach psychicznych, kryzysach czy konfliktach, które w ciągu całego życia stają się udziałem wszystkich psychoterapia jest najbardziej efektywnym sposobem pomocy i leczenia – począwszy od głębokich zaburzeń a kończąc na dropnych choć uciążliwych trudnościach, np. interpersonalnych. Długoletnie badania i poszukiwania dowodzą skuteczności psychoterapii ale również na to, że użycie różnych koncepcji i szkuł myśli psychoterapeutycznej przynosi zbliżony efekt terapeutyczny – wśród prawdopodobnych powodów tego stanu rzeczy podnosi się osobowość psychoterapeuty i jej stosunek do metody, którą pracuje.

Specjaliści pracujący jako terapeuci otrzymują umocowanie do wykonywania zawodu od instytucji szkoląco-akredytujących, które w znakomitej większości z kolei związane są z międzynarodowymi organizacjami psychoterapeutycznymi. Wciąż nie ma regulacji zawodu na poziomie ustawy, ale dzięki porozumieniu większości organizacji polskich psychoterapeutów profesją tą można się zajmować jedynie po ukończeniu minimum czteroletnich, podyplomowych studiów w tym zakresie. Należy pamiętać, że psychoterapeuta to całkowicie różny zawód niż psycholog (po studiach psychologicznych), psychiatra (po medycynie) czy terapeuta uzależnień (po szkoleniach w tym zakresie).

Pomoc psychoterapeutyczna przeznaczona jest dla jednostek i małżeństw ale też dla rodzin, grup i organizacji. Niektóre podejścia ma duży dorobek w pracy ponad-indywidualnej (system rodzinny, grupy, społeczności).

Dla osób, które myślą o możliwości poszukiwania wsparcie dla siebie, swojego związku lub rodziny dostępna jest fachowa literatura, przewodniki oraz morze informacji w Internecie – np. na www NGO. Zapoznając się z nimi można lepiej zorientować się, czy jest to rodzaj pracy, który warto zaryzykować, w nadziei na pomoc w rozwiązaniu kłopotów.